Saturday, August 9, 2008

Para Penderma Kos Pengubahsuaian Bangunan Gereja PCS Labuan

Projek Pengubahsuaian Bangunan Gereja PCS Labuan oleh Jawatankuasa Pembangunan Gereja PCS Labuan.Gambar-gambar ini menunujukkan keadaan bangunan gereja PCS Labuan pada masa sekarang ini.

Satu lagi Badan yang telah dilantik oleh Majilis Gereja yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pembangunan Gereja PCS Labuan. Jawatankuasa ini adalah terdiri daripada;

Pengerusi: Tn.Patrick Majatig
Tim.Pengerusi: Srjn.Simon Mosunud
Setiausaha: Cikgu Jetol Bolongkikit
Pen.Setiausaha: Cikgu Jastin Gapas
Bendahari: En.Mosibin Makabun

Akaun Bank;
Nama: Tabung Pembangunan Gereja PCS Labuan
No.Akaun: 11501400038888
Firma Bank: RHB Bank, Cawangan W.P. Labuan.

Sumbangan khas Dana Pembangunan Gereja PCS Labuan. Ahli Jawatankuasa ini dengan kelulusan Majlis Gereja telah menetapkan tahun ini dengan sumbangan dari 16 anggota berkeluarga dan bekerja tetap itu akan memberi sumbangan RM 350.00 setahun untuk tahun 2007 ini. Dana ini akan dimasukkan ke Akaun Simpanan Pembangunan Gereja PCS Labuan dan ianya digunakan untuk maintenan dan pengubahsuaian serta equipment dalam gereja.

Tahun ini Jawatankuasa ini telah merencanakan untuk mengubahsuai bangunan gereja yang ada kerana;
1. Keadaan yang sudah bertambah uzur dan sempit.
2. Peningkatan jemaah yang hadir menyebabkan tempat tidak mencukupi dan tidak selesa.
3. Untuk dapat mempersiapkan tempat bagi pelawat-pelawat yang datang Gereja PCS
Labuan.

Jawatankuasa sudah pun memulakan proses mencari dana bagi tujuan tersebut. Kita doakan agar semuanya ini terjadi atas berkat penyertaan Tuhan sendiri. Anggaran kasar, bagi kos pengubahsuaian ini adalah RM32,000.00. Namun jumlah anggaran ini telah ditingkatkan berikutan kenaikan harga barangan termasuk material binaan baru-baru ini kepada kos keseluruhan yang baru iaitu RM35,000.00.

Berikut adalah senarai para penyumbang yang telah memberikan sumbangan bagi tujuan tersebut;

Bil. Nama Penderma dan Jumlah
1. PCS Pusat 1,000.00
2. En.Jetol B. Bolongkikik 500.00
3. En.Johnny Kololong Sokuroh 1,904.00
4. Tn.Mosikong Muluk 1,000.00
5. DC Niaga Kontraktor 500.00
6. Luswin Enterprise 1,000.00
7. Is Enterprise 500.00
8. Satria Murni Sdn. Bhd. 1,000.00
9. Berjaya Enterprise 1,000.00
10. Estimewa Enterprise 1,000.00
11. Sancom Logistic Sdn.Bhd 1,000.00
12. BCCM W.P Labuan 1,000.00
13. Anglikan W.P Labuan 1,000.00
14. En.Pitolo Lamibai 1,000.00
15. En.Jastin Gapas 250.00
16. En.Simon Mosunud 500.00
17. En.Alfred @ Fredi Hirtz 9,401.00
18. Pdt.Poong Shong Khon 500.00
19. Jemaat PCS Labuan (Bazaar) 1,198.45
20.En.Mosibin Makabun 1,000.00
21. En.Samuel Poong 1,000.00
22. Ismawan Enterprise 500.00
23. Pemborong Sri Tudin 1,000.00
24. Tn.Patrick Majatig 1,000.00

Jumlah 29,752.95

Dengan doa dan kerja keras dari Pengerusi dan ahli-ahlinya serta kerjasama yang sangat menggalakkan dari PCS Pusat, seluruh warga jemaah PCS Labuan dan anggota PCS keseluruhannya kita sudah hampir mencapai budget yang telah ditetapkan, hanya kekurangan RM 5,247.05. Jadi sesiapa di antara saudara-saudari yang ingin menyumbang bagi bersama-sama dengan kami menjayakan pelayanan ini, kita sangat-sangat mengalu-alukan.

Untuk masa sekarang pengubahsuaian belum dapat dilaksanakan atas beberapa sebab;
1. Majlis Perbadanan Wilayah Persekutuan Labuan belum meluluskan pelan pengubahsuaian yang telah kita serahkan kepada mereka.
2. Tanah yang kita telah beli dengan harga yang telah lunas dibayar belum lagi dipindahkan status kepemilikannya dari tuan tanah yang asal kepada Gereja PCS.
3. Kita masih lagi berdoa untuk mendapatkan dana pembangunan tersebut kerana masih kurang RM 5,247.05. Mengikut anggaran bajet semasa kerana harga barang binaan sudah melambung naik.

Jerih payah saudara-saudari tidak akan sia-sia, Tuhan menyertai kita dan memberkati kamu. Amin

2 comments:

posikkou said...

Pstr..

mokimahap nga baiko mad opurimanan ku dot mad asoi tantu kawajaran dot oporinci it ngaran penyumbang...rumosi oku dot kaluu ong mad varo mongitung dot 'mad yadko duniawi' it cara tokou mongumpug...mad kopurimon dot mokindazou dati it nokopenyumban. Bai ko pendapat kuiyi. kaluu ong bai yoku ot kohobo diti...ipot ngaran ku ot piduo..

Cadangan: lebih avantang ong rikatan tokou dot surat it ipat-ipat it penyumbang dati bo...bai tanda torima kasih kumaa dioti..

Ps.Daniel O. said...

Ya, torimakasih dino cadangan nu om avantang ino om varo no akopiro ot penyumbang dot natahakan tokou dot surat terimakasih..iti hal diti nga mula-mula amu ku dara i suvang siti, tapi sera nokening oku dot orang perseorangan dot ka dau nga varo minomoros dot nokotorima tokou dot derma antad sid luar negara dot dianggarkan i jumlah dau do kopongo dot iso ot bangunan gereja, jadi mad amu no nakadasan ku dot pentalang iti senarai penderma..om kasip oku dot operlu sokoviai nga kelo di hal dino om i penderma nga varo engin dot elaan dau i kedudukan dot jumlah derma..jadi humarap aso mad masalah dot agazo la..om torimakasih..Tuhan memberkati..

Pengendali Blog